SMARTY

Projekt SMARTY, Smart SMEs for Industry 4.0 - „Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”

Celem projektu SMARTy jest poprawa wdrażania regionalnych polityk rozwoju związanych z Funduszami strukturalnymi zwiększającymi świadomość i wdrażanie rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Szczegółowym celem projektu jest poprawa regionalnych polityk partnerów w celu pobudzenia Przemysłu 4.0 poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:

enlightened promocji treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego Przemysłu 4.0;

enlightened wprowadzenia technologii cyfrowych w MŚP w odniesieniu do np. relacji między firmą i jej klientami a zarządzaniem łańcuchem dostaw;

enlightened opracowania modeli predykcyjnych poprzez dalszą integrację przetwarzania wirtualnego w procesie produkcyjnym;

enlightened zarządzanie łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości.

Więcej informacji o projekcie SMARTY w Aktualnościach