Zawiązanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących zarówno przemysł i dostawców technologii, jak i instytucje publiczne zaangażowane w realizację inicjatyw wspierających polskie przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej, w tym Ministerstwo Rozwoju, Fundację Polska Platforma Przemysłu Przyszłości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz cztery instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0, podjęcie dyskusji na temat instrumentów wparcia przedsiębiorstw
w transformacji cyfrowej oraz zawiązanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję dowiedzieć o genezie powstania projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” i jego głównych założeniach.

Spotkanie podzielone było na dwie sesje. Wystąpienia w pierwszej sesji spotkania pt. „Dobre Praktyki w systemowym wsparciu Przemysłu 4.0 w Polsce” dotyczyły następujących zagadnień:
• Platforma Przemysłu Przyszłości – w kierunku polskiego ekosystemu przemysłu 4.0 (Fundacja PPP);
• Koncepcja krajowych i europejskich Digital Innovation Hubs (Ministerstwo Rozwoju);
• Od badań naukowych do aplikacji przemysłowych (Łukasiewicz – PIAP);
• Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? (CEZAMAT).

W drugiej sesji pt. „Przemysł 4.0 dla MŚP – perspektywa dostawców technologii” nowoczesne rozwiązania dla przemysłu 4.0 przedstawili reprezentanci firm i organizacji tworzących
i wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne dla przemysłu:
• Avicon Advanced Vision Control
• Bossard
• OptiMES
• Easy Robots
• Smarttech 3D
• DMSales
• Fundacja UNIMOS