5. Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

27 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SMARTY - Smart SMEs for Industry 4.0 w ramach programu Interreg Europa. Spotkanie zorganizowane w formule online wiązało się z podsumowaniem piątego semestru realizacji projektu.

Uczestników powitała pani Małgorzata Białczak, Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Następnie pani dr Aleksandra Ścibich-Kopiec omówiła projekt Regionalnego Planu Działań dla województwa mazowieckiego. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat działań zawartych w dokumencie.

Spotkanie podsumowała pani dr Ludmiła Walaszczyk z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji.