7. Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

20 lipca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SMARTY - Smart SMEs for Industry 4.0, w ramach programu Interreg Europa. Zebranych gości powitał pan Piotr Dylewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, oraz pani Ludmiła Walaszczyk reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

Zasadniczą częścią spotkania było podsumowanie I fazy realizacji projektu, zakończonej opracowaniem Regionalnego Planu Działań dla województwa mazowieckiego. Założeniem Planu jest przygotowanie podręcznika dla małych i średnich przedsiębiorstw pomocnego przy przygotowaniu projektów dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezbędnych kompetencji. Prezentację na ten temat przedstawił pan dr Marek Mieńkowski z firmy Eurosoft Radom, przygotowującej podręcznik na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji.

W podręczniku połączone zostaną narzędzia wspomagające przeprowadzenie procesu cyfryzacji oraz odpowiadające im możliwości i narzędzia finansowania, tak aby Beneficjent/MŚP w jednym miejscu mógł otrzymać maksimum wiedzy na temat wartości, realizacji i finansowania procesu transformacji cyfrowej.