8. Final dissemination event - Barcelona

W dniach 16-19 maja 2023 r. odbył się "Final dissemination event" – końcowe wydarzenie upowszechniające projektu SMARTY - Smart SMEs for Industry 4.0.

Pierwszy dzień spotkania został zorganizowany w siedzibie Fundacji Antoniego Tàpiesa.  Spotkanie poświęcone było omówieniu „dobrych praktyk” w zakresie wsparcia rozwoju Przemysłu 4.0, zidentyfikowanych przez poszczególnych Partnerów w toku realizacji projektu. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje panelowe.

Wizyty studyjne drugiego dnia odbyły się na targach Advanced Factories Expo & Congress (Fira Barcelona - Gran Vía) oraz w siedzibie DFactory – hubu innowacji cyfrowych specjalizującego się w promocji i rozwoju Przemysłu 4.0.
Prezentacje dotyczyły podsumowania dotychczasowej realizacji projektu SMARTY oraz programu Interreg Europa.
Reprezentacja Województwa Mazowieckiego na spotkaniu podsumowującym proces międzyregionalnej wymiany wiedzy w projekcie SMARTY uzgodniła z Liderem Projektu i przedstawicielem Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa zakresu działań, które mogą być uznane za „zmianę polityki” do raportowania w sprawozdaniu końcowym (zasadniczy cel projektu realizowany po stronie Partnera).
Udział w targach automatyki przemysłowej oraz wizyta w Hubie Innowacji Cyfrowych – pozwoliła na zapoznanie z praktyczną stroną wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Advanced Factories 2022 - CGI