1. Międzyregionalne Seminarium Tematyczne w Leuven (Belgia) w ramach projektu Interreg Europe SMARTY

Partnerzy projektu SMARTY spotkali się w Leuven w dniach 25-26 lutego 2020 r., aby wymienić dobre praktyki w zakresie polityk regionalnych mających na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kierunku rozwiązań Przemysłu 4.0. Centrum Badawcze Flanders Make w Leuven w Belgii zorganizowało międzyregionalne seminarium tematyczne, które zostało połączone z wizytą studyjną w firmie Provan z siedzibą w Genk.

W seminarium tematycznym wzięło udział 19 przedstawicieli partnerów z siedmiu regionów europejskich. Spotkanie  rozpoczęło się od prezentacji analiz regionalnych ekosystemów innowacji i potrzeb MŚP w regionach uczestniczących w projekcie: Toskanii (Włochy), Mazowszu (Polska), Laponii (Finlandia), Leeds City Region (Wielka Brytania), Słowenii, Kastylii i León (Hiszpania) i Katalonii (Hiszpania). Przedstawiciele każdego regionu wymieniali się również doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi  wspierania wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 przez MŚP.

Omawiane dobre praktyki  to:

  • Elementy składowe, narzędzia i systemy dla przyszłych fabryk (GOSTOP) - Ana Cvetko, Biuro Rządowe Republiki Słowenii na rzecz Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności
  • Platforma Przemysł Przyszłości - tworzenie i wspieranie ekosystemu Przemysłu 4.0 na poziomie krajowym - Anna Pająk, Instytutu Technologii Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz
  • Sojusze przemysłu 4.0: poprawa współpracy poprzez wyzwania innowacyjne - Sprawa IoT Catalan Alliance - Eduard Balbuena, i2CAT
  • Plant Run - Craig Lawrance, Centrum Doskonałości Tekstylnej
  • Regionalny 4.0 Audyt dla MŚP w Toskanii - Paolo Guarnieri, Gmina Prato
  • Dostęp do innowacji - Alex Clarke, Leeds City Region Enterprise Partnership / West Yorkshire Combined Authority
  • Centr@Tec Program - Victoria Molpeceres, Instytut Konkurencyjności Biznesu Kastylii i León

W drugim dniu wydarzenia uczestnicy udali się do Genk, aby odwiedzić jedną z pierwszych „fabryk przyszłości” we Flandrii: firmę Provan - zajmującą się przetwórstwem metali. Partnerzy projektu mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami wdrażania technologii Przemysłu 4.0 w środowisku biznesowym.