2. Międzyregionalne Spotkanie Brokerskie w projekcie SMARTY

Projekt Interreg Europe SMARTY tworzy platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Celem projektu jest wspieranie partnerów w pokonywaniu barier utrudniających dyfuzję rozwiązań Przemysłu 4.0 i ich potencjału wspomagającego w europejskim ekosystemie MŚP.
W dniu 9 grudnia Partnerzy projektu SMARTY podzielili się doświadczeniami w zakresie „Cyfrowe Huby Innowacji dla wspierania transformacji cyfrowej MŚP” (Digital Innovation Hubs initiatives for supporting digital transformation in SMEs)
Dyskusje objęły dwa bloki tematyczne:

  • Brokerage Round Table I: Digital Innovation Hubs and business models: structures, services and cooperation activities to support SMEs and public services
  • Brokerage Round Table II: Instruments to support DIH economic sustainability and adoption of technologies by the SMEs

W seminarium tematycznym wzięli udział przedstawiciele partnerów z ośmiu regionów europejskich oraz zaproszeni eksperci.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania brokerskiego. Nagrania są dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqvB4iNufVxeAhYD96MwaGJiZ0aF4EbJk