3. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W ramach trzeciego spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SMARTY zorganizowano warsztat w celu określenia, czym zdaniem MŚP powinny się cechować dobre projekty w zakresie kształcenia zawodowego. Opracowany w wyniku warsztatu raport wskazuje, co sprawia, że dany kierunek bądź program kształcenia lepiej odpowiada na potrzeby rynku i przygotowuje pracowników, którzy przyczynią się do szybszego wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. (wysoki poziom cyfryzacji, robotyzacja, automatyzacja, autonomizacja, itd.). Dokument ten będzie jedną z podstaw do wskazywania wnioskodawcom pożądanych charakterystyk składanych projektów.

Na warsztacie zapewniono obecność przedstawicieli MŚP, ekspertów z zakresu technologii Przemysłu 4.0, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz doradców zawodowych. Warsztat prowadzono w formie grupowego tworzenia cyfrowej mapy argumentacji (więcej o zastosowanych metodach i narzędziach w rozdziale 1. raportu). Metoda ta pozwala ukazać różne perspektywy dyskutujących, a także umożliwia otwartą wymianę racji i wspólne generowanie nowych pomysłów. Wszystkie istotne wnioski z pracy warsztatowej zostały utrwalone w postaci dostępnych online map argumentacji. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie warsztatowe odbyło się w formie zdalnej, przy użyciu platformy Zoom.

W przedmiotowym raporcie znajdą Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:
- Jakie są najważniejsze kompetencje w przemyśle 4.0?
- W jaki sposób najlepiej kształcić umiejętności kluczowe dla przemysłu 4.0?
- Jaki jest najlepszy program nauczania dla rozwoju przemysłu 4.0?

TREŚĆ RAPORTU DO POBRANIA