4. Międzyregionalne Seminarium Tematyczne w projekcie SMARTY

25 października 2021 r. odbyło się Międzyregionalne Seminarium Tematyczne w projekcie SMARTY. Gospodarzem spotkania był Region Kastylia i León.

Partnerzy projektu Interreg Europe SMARTY podzielili się doświadczeniami w zakresie inicjatyw związanych z innowacjami cyfrowymi i umiejętnościami w Przemyśle 4.0. Spotkanie zostało zorganizowane wokół dwóch sesji tematycznych, zapewniając przestrzeń do międzyregionalnego uczenia się i współpracy.

Pierwszą sesję otworzyła prezentacja na temat Kastylii i León jako regionu zaangażowanego w cyfryzację. Następnie omówiono dobre praktyki Partnerów Projektu:

  • "Umiejętności na rzecz transformacji cyfrowej w sektorze tekstylnym - program skoleniowy PRISMA" (Prato, Włochy),
  • „Cyfrowe praktyki zawodowe w Anglii” (West Yorkshire, Wielka Brytania),
  • „Metodyki innowacji i najlepsze praktyki w Przemyśle 4.0 dla MŚP” (Castilla y León, Hiszpania),
  • „Przyszłe kluczowe umiejętności i kompetencje dla I4.0 (SRIP jako podstawa transformacji cyfrowej)” (Wschodnia Slovenia, Słowenia),
  • „Technologiczna dzielnica Toskanii dla Advanced Manufacturing. Skoncentruj się na nowym, zaprojektowanym procesie projektowania i tworzenia profili cyfrowych i umiejętności potrzebnych do transformacji cyfrowej” (Toskania, Włochy).

Podczas dyskusji po prezentacji dobrych praktyk uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie,  jakie strategie oparte na zdolnościach MŚP w zakresie szkoleń powodują największy wzrost rozwoju biznesu w zakresie innowacji cyfrowych i umiejętności w przemyśle 4.0.

W drugiej sesji kontynuowano prezentację dobrych praktyk, w tym:

  • „Zintegrowane podejście do rozwoju kompetencji dla wdrażania Przemysłu 4.0 wśród MŚP” (Platforma Przemysłu Przyszłości, Polska),
  • „FrostBit Software Lab – środowisko uczenia się i innowacji przewidujące umiejętności i potrzeby w zakresie budowania potencjału MŚP I4.0” (Lapland, Finlandia),
  • „Program umiejętności regionu miasta Leeds na rzecz wzrostu” (West Yorkshire, Wielka Brytania)
  • „Wspieranie przejścia katalońskiego ekosystemu biznesowego do Przemysłu 4.0 poprzez szkolenia technologiczne i edukację za pośrednictwem usług Innovation Hub” (Katalonia, Hiszpania),
  • „X-Industry Hackathons jako nowatorski sposób na poprawę uczenia się, umiejętności i kompetencji dla cyfrowej transformacji” (UNIMOS Alliance, Polska).

Dyskusja w tej sesji kontynuowała rozważania na temat skutecznych strategii rozwoju kompetencji.