1. Międzyregionalne Spotkanie Brokerskie w projekcie SMARTY

W dniach 4-5 czerwca partnerzy projektu Interreg Europe SMARTY spotkali się wirtualnie z zainteresowanymi stronami z siedmiu regionów europejskich, aby wymienić doświadczenia w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w przyjmowaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. To  pierwsze międzyregionalne spotkanie brokerskie było początkowo planowane jako spotkanie w Rovaniemi (Finlandia), ale przekształciło się w spotkanie online z powodu pandemii COVID-19. Gospodarzem spotkania był region Laponia.

Pomimo zmiany formatu, wydarzenie zaowocowało udaną wymianą doświadczeń pomiędzy ponad 60 uczestnikami, w tym partnerami SMARTY, instytucjami zarządzającymi i zainteresowanymi stronami z regionów uczestniczących – Toskanii (Włochy), Flandrii (Belgia), Laponii (Finlandia), Mazowsza (Polska), Słowenii, Kastylii i León (Hiszpania), Katalonii (Hiszpania),  Regionu Leeds (Wielka Brytania).

W dniu 4 czerwca przedstawiono pięć inicjatyw, aby pomóc MŚP w przyjęciu technologii związanych z Przemysłem 4.0  i zwiększyć ich konkurencyjność:

  • Access Innovation, Alex Clarke, Economic Policy, Leeds City Region Enterprise Partnership (Leeds, Wielka Brytania),
  • Industry 4.0 Audit, Professor, Mauro Lombardi, University of Florence, Toskania (Włochy),
  • Center@Tech Program, Victoria Molpeceres, Head of the Innovation Projects Unit, ICE, Kastylia i León (Hiszpania),
  • Factory of the Future and Made Different initiative, Paul Peeters, Senior Expert Advanced Manufacturing at Agoria, Laponia (Finlandia),
  • Industry 4.0 vouchers, driving the digital transformation in SMEs, Carles Miranda, Industry 4.0 Coordinator, Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ) Katalonia (Hiszpania).  

Po prezentacjach przeprowadzono dyskusję w celu określenia rodzajów instrumentów politycznych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które są skuteczne we wspieraniu przyjęcia przez MŚP rozwiązań przemysłu 4.0. W debacie poruszono również największe wyzwania dla MŚP i inne kluczowe tematy, takie jak innowacje oparte na współpracy i kapitalizacja innowacyjnych projektów.

Pierwszy dzień zakończył się studium przypadku na temat rozwoju i wykorzystania Przemysłu 4.0 w przemyśle rafineryjnym Laponii, przedstawionym przez Ville Rauhala, Antti Niemelä i Pertti Rauhala z Laponii University of Applied Sciences.

W dniu 5 czerwca uczestnicy spotkania skoncentrowali się na roli klastrów jako motorów innowacji regionalnych i ich zdolności do zacieśnienia współpracy w ekosystemach Przemysłu 4.0 na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Podczas tej sesji zaprezentowano następujące dobre praktyki:

  • Industry 4.0 Alliances, Jordi Daura, IOT Catalan Alliance, Katalonia (Hiszpania),  
  • Platform for the Industry of the Future, Katarzyna Nosalska, Member of the Board, Platform for the Industry of the Future (Polska),
  • GOSTOP Program, PhD. Igor Kovač (Słowenia).

Uczestnicy wymienili poglądy na temat swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących instrumentów mających na celu promowanie klastrów, ekosystemów i sojuszy Przemysłu 4.0.

Kolejnym kamieniem milowym dla projektu SMARTY jest drugie Międzyregionalne Seminarium Tematyczne, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2020 r. i będzie organizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Polska).