2. Międzyregionalne Seminarium Tematyczne w projekcie SMARTY

Projekt Interreg Europe SMARTY tworzy platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Celem projektu jest wspieranie partnerów w pokonywaniu barier utrudniających dyfuzję rozwiązań Przemysłu 4.0 i ich potencjału wspomagającego w europejskim ekosystemie MŚP.

W dniach 8-9 września Partnerzy projektu SMARTY podzielili się doświadczeniami z zakresu wdrażania inicjatyw związanych z Digital Innovation Hubs, wspierających transformację cyfrową w MŚP. Spotkanie składało się z dwóch sesji tematycznych, dając uczestnikom możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami wskazanymi przez partnerów projektu.

W seminarium tematycznym wzięli udział przedstawiciele partnerów z ośmiu regionów europejskich oraz zaproszeni eksperci. Spotkanie rozpoczęło się od powitania oraz przedstawienia regionu Mazowsza, które było gospodarzem spotkania (partnerzy projektu z województwa mazowieckiego to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji). Następnie pan Piotr Stańczyk – prezes firmy RADMOT, zajmującej się toczeniem i frezowaniem CNC, zaprezentował doświadczenia swojej firmy, jako dobry przykład przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0.

Pierwsza sesja tematyczna dotyczyła zagadnienia „Huby innowacji cyfrowych (DIHs) w Europie – krajowe i regionalne podejścia”. Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hub) są  ośrodkami świadczącymi wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Partnerzy wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Druga sesja tematyczna „Partnerstwa strategiczne, centra kompetencji i sieci regionalne na rzecz wspierania transformacji cyfrowej w MŚP” dotyczyła wymiany dobrych praktyk z regionów: Leeds (UK), Laponia (Finlandia), Słowenia, Toskania (Włochy), Kastylia i Leon (Hiszpania).

W drugim dniu seminarium pan Michał Kaleta, dyrektor ds. operacyjnych omówił przykład udanej współpracy przemysłu i jednostki naukowo-badawczej na przykładzie firmy TREND GLASS, zajmującej się produkcją wyrobów szklanych. W tym dniu odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego projektu SMARTY, na którym regiony zaprezentowały wnioski z przeprowadzonych dotychczas spotkań i zaprezentowanych Dobrych Praktyk oraz pierwsze pomysły do wypracowania Planów Działań na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0. Został także omówiony proces zgłaszania Dobrych Praktyk do Bazy Dobrych Praktyk programu Interreg Europa.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.