Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Biznes Transformator 4.0

Data dodania: 2022-06-30 2022-06-30
Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach cyklu Biznes Transformator 4.0. Program jest adresowany do warszawskich przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę w zakresie koncepcji Przemysł 4.0. i tworzenia innowacji w organizacjach oraz są zainteresowani poznaniem i wymianą doświadczeń z lokalną społecznością przedsiębiorców. ...
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w projekcie Cohes3ion
Data dodania: 2022-06-21 2022-06-21
Proces angażowania decydentów na szczeblu regionalnym i lokalnym w opracowywanie polityk regionalnych na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego należy do jednego z priorytetów w działalności rozwijanej w ramach Unii Europejskiej. ...