Zapraszamy na 1. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION”
Data dodania: 2020-01-21 2020-01-21
W 2019 r. Województwo Mazowieckie wraz z zagranicznymi partnerami z ośmiu państw UE, m.in. : Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Szwecji rozpoczęło realizację projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii inteligentnych specjalizacji (S3)”  (ang. Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION)  w ramach programu Interreg Europa. ...
Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY”
Data dodania: 2020-01-20 2020-01-20
„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. ...