Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w projekcie Cohes3ion

Data dodania: 2022-06-21 2022-06-21
Proces angażowania decydentów na szczeblu regionalnym i lokalnym w opracowywanie polityk regionalnych na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego należy do jednego z priorytetów w działalności rozwijanej w ramach Unii Europejskiej. ...
BEZPŁATNE szkolenie z zakresu opłat reprograficznych
Data dodania: 2022-06-15 2022-06-15
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z zakresu opłat reprograficznych (tzw. opłat od czystych nośników) w związku z realizowanym przez Izbę projektem: "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, który jest współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP". ...