Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie


Departament Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji