INNOWATOR MAZOWSZA

Samorząd Województwa Mazowieckiego w obszarze działań na rzecz rozwoju innowacyjności podejmuje szereg inicjatyw, które skierowane są do firm i naukowców.

Konkurs „Innowator Mazowsza” ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.