VI EDYCJA KONKURSU

Już po raz szósty konkurs „Innowator Mazowsza” był okazją dla młodych naukowców oraz przedsiębiorców do zaprezentowania swoich osiągnięć. Podczas Gali wicemarszałek Wiesław Raboszuk nagrodził naukowców i firmy, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa Mazowieckiego.

Dzięki nowy technologiom, jakie promowane są w konkursie, możemy żyć lepiej, bezpieczniej  i wygodniej, jednocześnie dbając o środowisko – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk – Jestem dumny, że to właśnie ludzie z Mazowsza mają wpływ na kształt nauki, techniki oraz gospodarki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Mam nadzieje, że tegoroczny konkurs jeszcze bardziej zachęci młodych ludzi do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. To naprawdę doskonały sposób na zaistnienie w branży.

KATEGORIA „INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC”

Za innowacje w nauce nagradzani są młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

W szóstej edycji „Innowatora Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec wyłoniono:

I miejsce – Szymon Gontarz za pracę pt. Informacja aprioryczna jako kryterium adaptacji systemów sensorycznych oraz metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń,

dwa II miejsca – Kamil Kwiatkowski za pracę pt. Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu oraz Daniel Milej za pracę pt.Ocena ukrwienia mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczego pomiaru fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastującego

oraz cztery równorzędne wyróżnienia:

Anna Szymańska za pracę pt. Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej prawej komory serca u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi,

Bartłomiej Witkowski za pracę pt. Hydrotermalna technologia otrzymywania nanosłupków ZnO,

Ewelina Majda za pracę pt. Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy

Paweł Gromek za pracę pt. Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce.

 

KATEGORIA „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”

Do konkursu zgłaszać mogli się przedsiębiorcy prowadzący na Mazowszu firmę, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane były pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Kapituła konkursu wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – HCH Sp. z o.o. – za stworzenie wynalazków umożliwiających konstrukcję budynków mieszkalnych metodą bezspoinową (bez użycia mokrych technik). Dzięki niej możliwe jest wznoszenie budowli bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, nawet przez osoby niewykwalifikowane, np. przez niewykwalifikowanych robotników lub przez przyszłych mieszkańców stawianego budynku. System zapewnia też dużą elastyczność projektowania i urządzania wnętrz oraz możliwość budowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych sejsmicznie. Dodatkowym atutem jest uniezależnienie prac budowlanych od pory roku, pod każdą szerokością geograficzną, czy od dostępu do wody niezbędnej do przygotowania zaprawy.

II miejsce – Titanis Sp. z o.o. – za nowoczesny program komputerowy wspierający rehabilitację ruchową i poznawczą Neuroforma. Tworzony jest przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii, we współpracy z czołowymi polskimi ośrodkami rehabilitacyjnymi i naukowymi. Program skierowany jest do pacjentów ze schorzeniami i urazami neurologicznymi. Szerokie możliwości konfiguracji ćwiczeń pozwalają doświadczonemu fizjoterapeucie na wykorzystanie programu do pracy ze zróżnicowaną grupą pacjentów.

III miejsce – ESMG Sp. z o.o. –  za wprowadzenie na rynek innowacyjnego pieca konwekcyjno – parowego. Piec może z powodzeniem konkurować z takimi potentatami w branży jak choćby niemiecka firma Wiesheu Wiwa. Wykorzystanie konkurencyjności piecy Fornext w zakresie  relacji ceny do jakości, ceny do oferowanych możliwości, ceny / jakości serwisu w celu dystrybucji piecy do odpieku pieczywa na rozwijającym się i rosnącym rynku związanym z zapotrzebowaniem na odpiek pieczywa w punktach sprzedaży typu sklepy, kawiarnie, gospodarstwa agroturystyczne, barki na stacjach benzynowych itp.

Dodatkowo wyróżnienia zaproponowano dla firmy:

TELIUM J. Klimkowski, D. Warowny s.c.

MEDIA 7

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, których łączna wartość w obydwu kategoriach wyniosła 72 000 zł. Fundatorem nagród był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Oprócz nagród głównych, laureaci otrzymali także upominki ufundowane przez partnerów konkursu.

„Innowator Mazowsza” to prestiżowy konkurs zorganizowany z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego. Odbywa się w dwóch kategoriach: „Młoda innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec” i promuje nowoczesne praktyki młodych naukowców oraz przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. W konkursie doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwa, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Laureaci konkursu to młode, kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji.