III EDYCJA KONKURSU

Już po raz trzeci samorząd województwa mazowieckiego nagrodził ludzi i firmy, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. W tym roku nagrody trafiły do trzech młodych naukowców i dwóch firm.

Samorząd województwa postanowił nagrodzić tych, którzy starają się zmieniać oblicze nauki i biznesu na Mazowszu. Uhonorowane zostały prace naukowe prezentujące dokonania na światowym poziomie. Konkurs wyłonił też laureatów wśród przedsiębiorców nagradzając ich za innowacyjne rozwiązania w codziennej praktyce biznesowej.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 27 wniosków – 6 wniosków w kategorii dotyczącej firm i 21 z zakresu nauki. Zewnętrzni eksperci oceniający wnioski konkursowe wielokrotnie podkreślali, że poziom prac w obu kategoriach był wysoki. Szczególna uwagę zwrócono na możliwości praktycznego ich wykorzystania, a przede wszystkim na skalę oddziaływania na gospodarkę nie tylko Mazowsza i kraju, ale też na rynkach międzynarodowych.

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma przyznano 2 nagrody:

  • firma Genesis Sp. J. (I miejsce – 25 000 zł) za INTELIGENTNY SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO;
  • firma PGS Pracownia Gier Szkoleniowych (II miejsce – 15 000 zł) za INNOWACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ FIRMY PRZEJAWIAJĄCĄ SIĘ W PRODUKTACH I SPOSOBACH ICH WYKORZYSTANIA.

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec nagrodzono:

  • Joanna Kowalska (I miejsce – 14 000 zł) za pracę SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ANALOGÓW KOŃCA 5’ m RNA (KAPU) MODYFIKOWANYCH W ŁAŃCUCHU FOSFORANOWYM ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W BADANIACH NAD MECHANIZMAMI DEGRADACJI m RNA I TRANSLACJI BIAŁKA;
  • Janusz Będkowski (II miejsce – 10 000 zł), za pracę METODYKA STEROWANIA
    I NADZOROWANIA POŁĄCZONYCH W SIEĆ ROBOTÓW MOBILNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII CUDA;
  • Jan Kelner  (III miejsce – 8 000 zł), za pracę ANALIZA DOPPLEROWSKIEJ METODY LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ EMISJI FAL RADIOWYCH.

Poza tym wyróżnione zostały następujące osoby:

  • Krzysztof Dragan za pracę: METODA WYKRYWANIA USZKODZEŃ KOMPOZYTOWYCH ŁOPAT WIRNIKA NOŚNEGO ŚMIGŁOWCA;
  • Tomasz Winiarski za pracę: SPECYFIKACJA I IMPLEMENTACJA ZADAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH STEROWANIE SIŁOWE W ROBOTACH MANIPULACYJNYCH;
  • Sebastian Stecko za pracę: REAKCJE 1,3-DIPOLARNEJ CYKLOADDYCJI Z UDZIAŁEM CYKLICZNYCH NITRONÓW I NIENASYCONYCH LAKTONÓW. STEREOCHEMIA REAKCJI I PRZEMIANY ADDUKTÓW.

Partnerem strategicznym konkursu jest IBM, a partnerem merytorycznym JWP Rzecznicy Patentowi.