MRI - MAZOWIECKA RADA INNOWACYJNOŚCI

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI) jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.Członkami Rady są przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.