SKŁAD MRI

W skład Mazowieckiej Rady Innowacyjności wchodzą:

•    Marszałek Województwa Mazowieckiego;
•    Wicemarszałkowie Województwa Mazowieckiego;
•    Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego;
•    Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Oraz przedstawiciele:
•    Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
•    Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie;
•    Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.;
•    Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.;
•    Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
•    Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o.;
•    Uniwersytetu Warszawskiego;
•    Politechniki Warszawskiej;
•    Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
•    Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;
•    Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
•     Akademii Leona Koźmińskiego;
•    Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
•    Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
•    Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;
•    Departamentu Innowacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
•    Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
•    Instytutu Optyki Stosowanej,
•    Wydziału Nauk Technicznych, Polskiej Akademii Nauk; Sieci Badawczej Łukasiewicz;
•    Urzędu m.st. Warszawy;
•    Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego;
•    Departamentu Analiz i Strategii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
•    Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
•    Business Centre Club;
•    Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza;
•    Krajowej Izby Gospodarczej;
•    Polska Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
•    Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza;
•    Związku Banków Polskich;
•    Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
•    Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
•    Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
•    Instytutu Maszyn Przepływowych PAN;
•    Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.