SKŁAD MRI

W skład Mazowieckiej Rady Innowacyjności wchodzą:

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 • Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego;
 • Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Oraz przedstawiciele:

 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
 • Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie;
 • Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.;
 • Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o.;
 • Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
 • Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o.;
 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Politechniki Warszawskiej;
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Akademii Leona Koźmińskiego;
 • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;
 • Departamentu Innowacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Instytutu Optyki Stosowanej,
 • Urzędu m.st. Warszawy;
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie;
 • Business Centre Club;
 • Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza;
 • Krajowej Izby Gospodarczej;
 • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 • Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza;
 • Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk;
 • Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS;
 • Miasta Ostrołęki;
 • Miasta Płocka
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji;
 • Miasta Żyrardowa;
 • Miasta i Gminy Piaseczno;
 • Miasta Siedlce;
 • Miasta Wołomina;
 • Miasta Radomia;
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki;
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.