Webinaria w ramach trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Zegar 20.02.2024    10:56

Do 21 czerwca władze publiczne, organizacje wspierając biznes, wyspecjalizowane agencje oraz dostawcy infrastruktury i usług publicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w programie. Wspólny Sekretariat programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego zaprasza na cykl ostatnich webinariów, które pomogą w ubieganiu się o dofinansowanie.

Partnerstwo na rzecz regionalnych innowacji – dobre przykłady z Mazowsza
Zegar 05.02.2024    14:26

Prace w ramach projektu „Partnerships for Regional Innovation” zakończyły kolejny etap, a podręcznik "Innovation for place-based transformations. Podręcznik, praktyki i narzędzia" został właśnie udostępniony na stronie Komisji Europejskiej.

Ogłaszamy kolejny konkurs dla NGO - Wspieranie i rozwój klastrów!
Zegar 05.02.2024    10:14

Szansa na zdobycie finansowania na rozwój klastra, wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu – konkurs dla NGO
Zegar 01.02.2024    09:56

Aby otrzymac dotacje, należy opracować program inkubacji/preinkubacji, wspierającego rozwój pomysłów biznesowych studentów i doktorantów z regionu mazowieckiego regionalnego.

Nowy konkurs dla NGO - wspieranie przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu!
Zegar 31.01.2024    09:41

Zadanie polega na opracowaniu programu inkubacji/preinkubacji, wspierającego rozwój pomysłów biznesowych studentów i doktorantów z regionu mazowieckiego regionalnego.

XXXIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności
Zegar 16.01.2024    14:52

XXXIII posiedzenie MRI poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Warsztaty międzyregionalne i wizyta studyjna w Salonikach
Zegar 21.12.2023    09:49

Trwa już drugi semestr realizacji projektu PROACT sme, a partnerzy projektu spotkali się w  Salonikach w Grecji celem omówienia bieżących działań w projekcie oraz wymiany doświadczeń w zakresie oferowania proaktywnych usług dla firm.

Forum IOB 7 grudnia 2023 r.
Zegar 21.12.2023    09:27

Grudniowe spotkanie FORUM IOB odbyło się w formie zdalnej i było poświęcone omówieniu efektów dotychczasowej realizacji projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w ramach Programu GOSPOSTRATEG III i przedstawieniu założeń sieci animatorów globalizacji mazowieckich przedsiębiorstw - Global Mazovia Hub i ich roli w systemie wspierania ekspansji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

SECON: Warsztaty międzyregionalne i wizyta studyjna w Chaskowie
Zegar 24.11.2023    08:38

Projekt SECON wkroczył w drugi semestr realizacji, a uczestnicy konsorcjum projektowego mieli możliwość spotkania się w okręgu Chaskowo, na terenie bułgarskiego Partnera projektu. Głównym tematem warsztatów była kwestia poprawy postrzegania i podnoszenia świadomości przedsiębiorstw gospodarki społecznej wśród konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych. Jednocześnie przedstawiono stan rozwoju ekonomii społecznej na terenie okręgu Chaskowo oraz w szerszym wymiarze również na terenie całej Bułgarii.

Broszura - poznajcie laureatów V edycji konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza
Zegar 23.10.2023    09:37

Zachęcamy do przeczytania broszury promującej laureatów V edycji konkursu Startuj z Mazowsza. Publikacja przedstawia osiągnięcia przedsiębiorców, którzy nie tylko odważyli się marzyć, ale także zrealizowali swoje innowacyjne pomysły, przyczyniając się do rozwoju Mazowsza i branży startupowej.

1 2 ... 63