Klastrowy konkurs ofert dla NGO!
Zegar 28.01.2022    13:37

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – "Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Konkurs ofert dla animatorów rozwoju gospodarczego!
Zegar 26.01.2022    13:47

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie – "Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania"

Wystartował konkurs Nowy Europejski Bauhaus 2022!
Zegar 26.01.2022    13:46

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Innovation Challenge 2021/2022
Zegar 24.01.2022    13:52

Międzynarodowe Centrum Współpracy w Dziedzinie Zrównoważonej Chemii - International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) uruchomiło trzecią edycję Innovation Challenge 2021/2022, aby zaangażować, nagrodzić i promować innowatorów zrównoważonej chemii z całego świata.

 

Pracodawca Jutra – postaw na rozwój kompetencji w swojej firmie
Zegar 19.01.2022    10:11

Trwa 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. To dobra okazja do podzielenia się działaniami jakie realizuje przedsiębiorstwo, aby kształcić swoich obecnych i przyszłych pracowników. Konkurs finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Priorytetowe kierunki badań - warsztaty online
Zegar 12.01.2022    11:56

Pomóż ukierunkować wsparcie badań i rozwoju w nowym okresie programowania.

Nowa publikacja o RIS
Zegar 30.12.2021    14:27

Zapraszamy do pobrania broszury.

Webinar - transakcje wymiany walut
Zegar 06.12.2021    11:26

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz DMK Sp. z o.o. zapraszają na webinar "Wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowej z wykorzystaniem sygnałów płynących ze wskaźnika Stochastic"

Harmonogram konkursów realizowanych w ramach POIR w 2022 r.
Zegar 06.12.2021    08:33

29 listopada br., opublikowany został harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój na 2022 r.
https://www.poir.gov.pl/media/104996/harmonogram_POIR_2022.pdf


 

1 2 ... 56