Co jest specjalizacją Mazowsza?
Zegar 10.05.2021    15:47

Poszukiwani nowi uczestnicy grup roboczych

Nowy Europejski Bauhaus (NEB)
Zegar 06.05.2021    12:04

Zapraszamy do udziału w inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus (NEB) , zainicjowanym przez Przewodniczącą Ursulę von der Leyen, podczas jej orędzia o stanie Unii we wrześniu 2020 r.

Uruchomienie portalu dla sektora prywatnego - CONNECT
Zegar 30.04.2021    14:25

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego, który obejmuje:

Wyniki konkursu ofert - Klastry
Zegar 30.04.2021    10:14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 

Zapisz się na warsztaty Design Thinking - projekt „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne”
Zegar 28.04.2021    12:13

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) serdecznie zaprasza na warsztaty Design Thinking prowadzone w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne”. Start warsztatów początek maja br.

Już dziś! Gala Konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego
Zegar 22.04.2021    12:28

Zapraszamy do udziału w Gali Konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego, którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest partnerem. Inicjatywa posiada także patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego.

XXVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności
Zegar 16.04.2021    16:08

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności omówiono m.in. ostateczny kształt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Uwolnij pełny potencjał uczelni wyższej
Zegar 29.03.2021    10:00

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłasza uruchomienie Inicjatywy HEI: budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym - mającej na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości na poziomie instytucjonalnym w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI). Inicjatywa jest wspólnym działaniem Wspólnoty EIT (EIT Community) koordynowanym przez Surowce EIT (EIT Raw Materials).

Nowy RIS zatwierdzony!
Zegar 17.03.2021    13:44

16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

1 2 ... 54