Znajdź wsparcie i rozwijaj swój biznes!
Zegar 03.03.2020    15:24

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny organizuje konferencję dla przedsiębiorców i samorządowców pt. „Znajdź wsparcie i rozwijaj swój biznes”, która odbędzie się 12 marca 2020 r. w Płocku.

Zapraszamy na ostatni warsztat w ramach procesu aktualizacji RIS
Zegar 21.02.2020    09:13

Temat warsztatu:

Założenia planu komunikacji aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

VIII warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji
Zegar 13.02.2020    10:38

W dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie został przeprowadzony VIII warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji.

#4 Przegląd Technologiczny
Zegar 12.02.2020    10:50

Bezpieczeństwo współczesnych metropolii tematem #4 „Przeglądu Technologicznego”

POSZUKIWANI: Regionalni Animatorzy Rozwoju Gospodarczego | NGO
Zegar 07.02.2020    13:24

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Rusza konkurs dla KLASTRÓW
Zegar 07.02.2020    10:40

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

Pierwsza edycja Instrumentu Wspierania projektów na lata 2020-2022
Zegar 31.01.2020    08:45

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem zamieszczonym na stronach internetowych Rady Państw Morza Bałtyckiego o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania projektów na lata 2020-2022: https://www.cbss.org/psf/

Zawiązanie Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION”
Zegar 27.01.2020    14:47

27 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zawiązano Regionalną Grupę Interesariuszy „COHES3ION”

Zapraszamy na 1. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION”
Zegar 21.01.2020    10:21

W 2019 r. Województwo Mazowieckie wraz z zagranicznymi partnerami z ośmiu państw UE, m.in. : Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Szwecji rozpoczęło realizację projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii inteligentnych specjalizacji (S3)”  (ang. Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION)  w ramach programu Interreg Europa.

Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY”
SMARTY Zegar 20.01.2020    13:04

„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

1 2 3 4 ... 49