Uruchomienie portalu dla sektora prywatnego - CONNECT
Zegar 30.04.2021    14:25

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego, który obejmuje:

Wyniki konkursu ofert - Klastry
Zegar 30.04.2021    10:14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 

Zapisz się na warsztaty Design Thinking - projekt „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne”
Zegar 28.04.2021    12:13

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) serdecznie zaprasza na warsztaty Design Thinking prowadzone w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne”. Start warsztatów początek maja br.

XXVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności
Zegar 16.04.2021    16:08

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności omówiono m.in. ostateczny kształt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Uwolnij pełny potencjał uczelni wyższej
Zegar 29.03.2021    10:00

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłasza uruchomienie Inicjatywy HEI: budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym - mającej na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości na poziomie instytucjonalnym w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI). Inicjatywa jest wspólnym działaniem Wspólnoty EIT (EIT Community) koordynowanym przez Surowce EIT (EIT Raw Materials).

Nowy RIS zatwierdzony!
Zegar 17.03.2021    13:44

16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

13. Forum Gospodarcze TIME
Zegar 26.02.2021    11:20

Zapraszamy do udziału w 13. Forum Gospodarczym TIME, które odbędzie się w formule on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku.

Szkolnictwo zawodowe a przemysł 4.0
Zegar 25.02.2021    09:33

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Swarmcheck z warsztatów zrealizowanych w ramach projektu #SMARTY – z inicjatywy UMWM oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji.

Webinar: Zarządzanie wielopoziomowe w S3
Zegar 24.02.2021    12:46

Zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym funkcjonowania wielopoziomowego zarządzania w inteligentnej specjalizacji (S3), który odbędzie się 25 marca 2021 r.

1 2 3 4 ... 55