Huge Thing - nabór aplikacji do online’owego programu pre-akceleracyjnego
Zegar 11.05.2020    13:47

Huge Thing ruszył z naborem aplikacji do online’owego programu pre-akceleracyjnego realizowanego w partnerstwie z Google for Startups.

III edycja konkursu Startuj z Mazowsza ODWOŁANA
Zegar 24.04.2020    08:19

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany COVID-19 oraz zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza w tym roku. Środki finansowe, jak również działania województwa, zostają skupione na realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w związku z COVID-19.

Ostatnie konkursy KE w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa
Zegar 31.03.2020    17:09

Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa.

program akceleracji - wyniki oceny formalnej
Zegar 26.03.2020    16:05

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Zapraszamy do wirtualnego uczestnictwa w wydarzeniach dotyczących ostatnich konkursów w HORYZONCIE 2020
Zegar 25.03.2020    08:14

W związku z bieżącą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, zamiast tradycyjnych spotkań, KPK proponuje Państwu wirtualny udział w kampanii informacyjnej związanej z ostatnimi konkursami w Programie Horyzont 2020:

webinar BIZNES W CZASACH KRYZYSU, 23 marca, 15:00
Zegar 20.03.2020    08:59

Jedna z akredytowanych mazowieckich IOB - Instytut Kreowania Przedsiębiorczości pod marką Startup Academy zaprasza wszystkich przedsiębiorców, zaniepokojonych sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, na webinar już DZIŚ!

KORONAWIRUS. Ograniczenia w pracy urzędu marszałkowskiego
Zegar 16.03.2020    08:36

W obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ograniczeniu działalności instytucji samorządowych oraz samego urzędu (od 16 marca) i przejściu na pracę zdalną i rotacyjną. Przedłużone zostaną także terminy ogłaszanych naborów i konkursów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mazovia.pl.

Konkurs ofert na „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”
Zegar 11.03.2020    09:49

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Konferencja „Znajdź wsparcie i rozwijaj swój biznes!” odwołana
Zegar 11.03.2020    09:45

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) i ograniczeniem ryzyka zakażeń, a także wobec coraz bardziej nasilających się działań prewencyjnych, zaleceń i rekomendacji ze strony organów i instytucji administracji państwowej oraz wewnętrznych wytycznych na okoliczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa Covid-19, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. podjął decyzję o odwołaniu konferencji pt. „Znajdź wsparcie i rozwijaj swój biznes - spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców”, zaplanowanej na dzień 12 marca 2020 r. w siedzibie spółki w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 39.

1 2 3 4 ... 50