Konsultacje RIS Mazovia 2030
Zegar 29.09.2020    15:24

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu online organizowanym w ramach procesu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Konkurs European Green Deal
Zegar 29.09.2020    09:07

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w międzynarodowych spotkaniach brokerskich, które organizowane są na rzecz konkursu European Green Deal:

Nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza!
Zegar 16.09.2020    00:00

Zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Budowanie zrównoważonego przemysłu chemicznego jutra - konferencja online - 26 października 2020 r.
Zegar 15.09.2020    13:54

Europejska Sieć Regionów Chemicznych - ECRN zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Budowanie zrównoważonego przemysłu chemicznego jutra: regionalna odpowiedź na wspólne europejskie wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się online już 26 października 2020 r.

Jak generować innowacje? Webinar 9.09.2020 godz. 10:00
Zegar 08.09.2020    10:29
Interesujesz się innowacjami? Chcesz dowiedzieć się jak je generować?
Weź udział w webinarze - już 9 września o godz. 10:00.
#SMARTY - zaproszenie na webinarium
Zegar 26.08.2020    09:50

W dniach 8-9 września partnerzy projektu Interreg Europe SMARTY spotkają się wirtualnie, aby wymienić doświadczenia w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w przyjmowaniu rozwiązań Przemysłu 4.0.

Rusza XII edycja konkursu Innowator Mazowsza
Zegar 26.08.2020    09:47

Województwo Mazowieckie ogłasza XII edycję konkursu Innowator Mazowsza, by konsekwentnie wspierać kreatywnych przedsiębiorców i pomysłowych naukowców z regionu!

#GaszynChallenge  - z pomocą dla Zosi
Zegar 13.08.2020    09:00

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich melduje wykonanie zadania!

Podsumowanie IV spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu AgriRenaissance
Zegar 23.07.2020    13:12

W dniu 22 lipca br. odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”, realizowanym w ramach Programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie wideokonferencji.

 

1 2 3 4 ... 51