Partnerstwo na rzecz regionalnych innowacji – dobre przykłady z Mazowsza

Zegar 05.02.2024    14:26

Prace w ramach projektu „Partnerships for Regional Innovation” zakończyły kolejny etap, a podręcznik "Innovation for place-based transformations. Podręcznik, praktyki i narzędzia" został właśnie udostępniony na stronie Komisji Europejskiej.

Grafika przedstawiająca ludzi rozmawiających ze sobą na jasno-beżowym tle, ponad nimi logo Komisji Europejksiej i Komitetu regionów. PO lewej stronie na niebieskim tle tekst: Partnerstwo na rzecz regionalnych innowacji – dobre praktyki z Mazowsza i logo 25 lat Mazowsza.

Podręcznik został opublikowany przez Wspólne Centrum Badawcze i Europejski Komitet Regionów i jest wynikiem wspólnych wysiłków z uczestnikami programu pilotażowego Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych (PRI), komitetu naukowego PRI, ekspertów i decydentów. Województwo Mazowieckie od samego początku bierze udział w pracach Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych, jako jeden z 63 regionów wybranych przez Komisję Europejską do udziału w tym projekcie.

Działania w ramach projektu to m.in. współpraca międzyterytorialna, zarządzanie sieciowe i skoordynowane połączenia polityki i działań umożliwiających podejmowanie wysiłków na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu osiągnięcia długoterminowego dobrobytu społecznego i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. Budowanie partnerstw jest zatem nie tylko pożądanym celem, ale także niezbędnym warunkiem wstępnym do osiągnięcia długoterminowego dobrobytu społecznego i zabezpieczenia otwartej strategicznej autonomii Europy.           

Dokument "Innowacje dla transformacji ukierunkowanych terytorialnie. Podręcznik, praktyki i narzędzia" składa się z trzech części:

  1. ACTIONbook do budowania partnerstw na rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji.
  2. Zbiór praktyk, z przykładami innowacji transformacyjnych pochodzących od uczestników projektu, w tym dwie dobre praktyki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
  3. Tools for ACTION, zawierający 74 narzędzia (od T00 do T73), jest zaktualizowaną wersją zestawu narzędzi zaprezentowanych wcześniej w PRI Playbook.

Wśród dobrych praktyk zaprezentowanych w podręczniku przedstawiono działania, które są prowadzone na terenie Województwa Mazowieckiego:

  1. Regionalni animatorzy rozwoju gospodarczego - Organizacje pożytku publicznego mają możliwość uczestnictwa w corocznych konkursach na regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego, których zadaniem jest organizacja spotkań dla przedsiębiorców (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne itp. wizyty studyjne itp.) umożliwiające wymianę wiedzy i uzyskanie informacji zwrotnej, która może pozwolić na identyfikację potrzeb lub nowych trendów wpływających na regionalny ekosystem innowacji i jego inteligentną specjalizację.
  2. Wyznaczanie priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji - Udział w spotkaniach warsztatowych, wideokonferencjach i konsultacje online (z wykorzystaniem oprogramowania do mapowania argumentów) dla grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji w celu opracowania "Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego". Uczestnicy składają propozycje, przedstawiają swoje uzasadnienie oparte na potencjale i trendach w gospodarce oraz przekonują innych uczestników o potrzebie uwzględnienia danego kierunku w dokumencie. Pierwsza edycja prac nad priorytetowymi kierunkami badań została przeprowadzona w 2014 r., natomiast czwarta edycja miała miejsce w 2022 r.

Pełna wersja dokumentu  "Innowacje dla transformacji ukierunkowanych terytorialnie. Podręcznik, praktyki i narzędzia" jest do pobrania na stronie JRC Publications Repository