STARTUJ Z MAZOWSZA

Konkurs dla startupów „Startuj z Mazowsza” to działanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, które po raz pierwszy zrealizowano w roku 2018. Konkurs jest instrumentem promocji i wsparcia mazowieckiego ekosystemu startupów.

Dzięki organizacji konkursu następuje upowszechnianie oraz promowanie „dobrych praktyk” w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii, opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług, wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania i modeli biznesowych; budowanie sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niz 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług. Proces oceny zgłoszeń konkursowych wyłania startupy o atrakcyjnej formule innowacyjności i dużym potencjale wzrostu, odnoszące sukcesy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (usług, produktów).