I EDYCJA

I edycja Konkursu dla start-up'ów „Startuj z Mazowsza” odbyła się w 2018 r. Termin naboru wniosków konkursowych trwał od 1 marca do 6 kwietnia.

Do Konkursu mogły przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług (ogłoszenie o naborze oraz dokumentacja I edycji Konkursu).

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne:

  • I miejsce - 20 000 zł
  • II miejsce - 15 000 zł
  • III miejsce - 10 000 zł

oraz  liczne nagrody od partnerów konkursu (wyniki I edycji Konkursu).