WSPARCIE dla PRZEDSIĘBIORCZYCH

Warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego jest ciągły wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności w skali lokalnej czy regionalnej. Przedsiębiorczość jest istotnym elementem branym pod uwagę w projektowaniu rozwiązań, przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, których celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw działających w województwie mazowieckim.

W ramach działań własnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia środowiska sprzyjającego zwiększaniu aktywności innowacyjnej, Samorząd Województwa Mazowieckiego, tworzy przestrzeń, warunki i narzędzia dedykowane przedsiębiorcom. W tym procesie wykorzystuje Instytucje Otoczenia Biznesu, których celem jest świadczenie szeroko rozumianych usług wsparcia dla przedsiębiorstw opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. Zakres wsparcia zależy od rodzaju klientów, do których jest skierowana oferta IOB oraz przyjętej przez IOB specjalizacji.

Więcej na temat konkretnych rozwiązań można zaleźć na niniejszej stronie, a to wybrane linki poniżej: