Audyt IOB

Dla zapewnienia prawidłowości oraz odpowiedniego poziomu świadczonych usług opracowano system akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, którego zadaniem jest zapewnienie, że wykonawcami usług prorozwojowych są  instytucje posiadające wystarczające zasoby i kompetencje do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.

Jednym z elementów systemu jest proces monitoringu akredytowanych mazowieckich IOB, w ramach którego IOB jest zobowiązany do umożliwienie przeprowadzenia audytu eksperckiego w siedzibie IOB.

Poniżej przekazujemy do pobrania raport z pierwszego audytu akredytowanych mazowieckich IOB, który został przeprowadzony przez zespół ekspertów, po cześci bądących również członkami zespołu eksperckiego opracowywującego system akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

Niniejszy raport jest własnością intelektualną. Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, kopiowania  lub edytowania tego dokumentu lub jego części bez wyraźnej zgody Województwa Mazowieckiego zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).