Akredytowane IOB

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu, świadczącym prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Akredytacja udzielana jest na dwa lata.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu

Lp.

Nazwa IOB

Rodzaj IOB

Akredytacja ważna do

1.

Sekwencja Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

2 listopada 2024 roku

2.

Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Centrum Innowacji

18 listopada 2024 roku

3.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

22 listopada 2024 roku

4.

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)

Centrum Innowacji

13 stycznia 2025 roku

6.

Investin Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

16 lipca 2024 roku

7.

Fundacja Akcelerator Innowacji

Centrum Innowacji

7 listopada 2024 roku

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

9 grudnia 2024 roku

9.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Innowacji

17 grudnia 2024 roku

10.

Fundacja Inkubator Technologiczny

Centrum Innowacji

11 grudnia 2023 roku

11.

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

15 listopada 2023 roku

12.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

21 listopada 2023 roku

13. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 14 września 2024 roku
14. Park Naukowo-Technologiczny Świerk Centrum Innowacji 7 listopada 2024 roku