BAZA mapująca mazowieckie IOB

Wychodząc na przeciw potrzebom ekosystemu innowacji, w tym IOB i przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie Mazowsza, w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji, przewidziano stworzenie bazy mapującej mazowieckie IOB. Będzie to narzędzie, które ma umożliwić bieżący dostęp do aktualnych ofert IOB oraz do szybkiego wyrażenia opinii przez MŚP na temat ofert IOB. Dostępność bazy ma umożliwić osiągnięcie efektu dyfuzji wiedzy pomiędzy aktorami innowacji (przedsiębiorcy, nauka, samorząd) i lepszą adaptację do zmiennych warunków rynkowych i dokładniejszą analizę potrzeb klientów.

Uruchomienie narzędzia już niedługo!