Usługi IOB

Ponad 7,3 mln zł z UE trafiło do czterech partnerstw, które zrealizowały projekty wspomagające rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, dzięki udziałowi w naborze grantowym MSODI. Granty zostały przeznaczone m.in. na przygotowanie i realizację dopasowanych do potrzeb odbiorców nowych lub ulepszonych kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Grafika z tekstem: Ponad 7,3 mln zł na rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw,

 

Partnerstwo Fundacji Akcelerator Innowacji (Lider) i Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" przygotowało usługi:

 1. Usługa w zakresie audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP;
 2. Usługa w zakresie wsparcia testowania technologii aplikacji mobilnych;
 3. Usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 4. Usługa w zakresie wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I.

Partnerstwo Fundacja Poszanowania Energii (Lider) oraz Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu przygotowało usługi:

 1. Outsourcing  B+R dla MSP z identyfikacją potencjału działalności B+R oraz wdrażania jej wyników w przedsiębiorstwie. Budowanie i uruchamianie procesów B+R w mazowieckich MSP;
 2. Przegląd energetyczny SCADA;
 3. Integracja technologii BIM (Building Information Modelling) z procedurami systemu zarządzania energią;
 4. Usługa audytu bezpieczeństwa identyfikująca zagrożenia wykorzystania analizy Big Data danych na temat zużycia energii i pochodnych;
 5. Przygotowanie mazowieckich MSP do kooperacji w formule one-stop shop dla projektów termomodernizacyjnych;
 6. Usługa strukturyzowania mazowieckich MSP i ich innowacyjnych projektów, przygotowująca je do skutecznego pozyskiwania ich finansowania.

Partnerstwo SEKWENCJA Sp. z o.o. (Lider) i Prokliencki Sp. z o.o. przygotowało usługi: 

 1. Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow);
 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing);
 3. Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Partnerstwo Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) (Lider) oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. i Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (Startup Academy) przygotowało usługi:

 1. Wycena  - przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe;
 2. Platforma Startup Online Academy;
 3. Startup International Academy;
 4. Innowacyjna platforma do optymalizacji BoMów (Bills of Materials);
 5. Monitorowanie i prognozowanie rynku;
 6. Usługa doradcza w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK;
 7. Made in Mazovia - internacjonalizacja przedsiębiorstw (interMiM).