Usługi Partnerstwa reprezentowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) (Lider) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIITT), Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) oraz Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości (działający pod marką Startup Academy) w ramach grantu na 2,4 mln realizowała projekt „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”

W ramach projektu powstały usługi, które dadzą MŚP zdolność wypracowania nowych produktów, niestandardowych modeli biznesowych zwiększających ich konkurencyjność oraz będą również wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy.
Partnerstwo oferuje usługi:

  1. wycena - przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe, czyli usługa kompleksowego badania kondycji przedsiębiorstwa, tzw. badanie „przedinwestycyjne”;
  2. Startup Online Academy – usługa świadczona w ramach platformy internetowej umożliwiającej odbywanie mentoringów i konsultacji biznesowych on-line, a także zdobywanie wiedzy poprzez oglądanie edukacyjnych materiałów video;
  3. Startup International Academy, czyli usługa polegająca na stworzeniu sieci łączącej instytucje otoczenia biznesu z różnych stron Europy i umożliwienie uczenia się od instytucji działających w krajach charakteryzujących się wyższym rozwojem ekosystemu startupowego niż Polska;
  4. innowacyjna platforma do optymalizacji BoM-ów produkcyjnych (Bill of Materials ) będzie skierowana do firm zajmujących się montażem elektroniki na zlecenie;
  5. monitorowanie i prognozowanie rynku - proponowana usługa ma w systematyczny sposób dostarczać wiedzę nt. aktualnego stanu rynku (przedsiębiorstwo zyska aktualną, szczegółową i dostosowaną do jego potrzeb dedykowaną informację rynkowo-biznesową);
  6. usługa doradcza w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  7. interMiM - usługa Made in Mazovia to komplementarna usługa wsparcia przedsiębiorcy w rozpoczęciu bądź rozwoju działalności eksportowej swoich produktów/usług.