Usługi Partnerstwa reprezentowanego przez Fundację Akcelerator Innowacji

Fundacja Akcelerator Innowacji (Lider) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w ramach przyznanego grantu na realizację projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” przygotowało usługi w zakresie:

  1. audytu potencjału B+R i wsparcie transferu wiedzy do MSP - usługa ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie identyfikowania potencjału badawczego MŚP, celem zbudowania systemu wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie planowania i wdrażania procesów dotyczących badań i rozwoju;
  2. wsparcia testowania aplikacji mobilnych, gier, stron www, eUsług w zakresie prowadzenia analizy funkcjonalnej, oceny technicznej, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa;
  3. cyberbezpieczeństwa - celem wyboru rozwiązań, zwiększających poziom zabezpieczeń przy jednoczesnym dostosowaniu do potrzeb i możliwości organizacji;
  4. wsparcia procesu prowadzenia prac B+R+I - dzięki platformie ingerującej szereg nowoczesnych technologii, z poziomu której będzie możliwe przeglądanie dostępnych rozwiązań i zasobów, wyszukanie i tworzenie możliwych partnerstw projektowych oraz pozyskiwanie finansowania dla projektu.