Konsultacje społeczne

W ramach cyklicznych spotkań Forum IOB omawiano założenia projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Oferta Dla Innowacji (MSODI), w tym kluczowe elementy projektu takie jak nabór grantowy, z potencjalnymi odbiorcami wsparcia jakie jest kierowane do Partnerstw IOB, aby jak najlepiej zrealizować cele projektu pozakonkursowego MSODI.

Wyniki przeprowadzanych konsultacji obejmują poniższe prezentacje i notatki ze spotkań.

Masz pytanie, skontaktuj się z nami:

Anna Marzec, tel.: 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: 22 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl