Spotkania networkingowe

Networking kojarzony jest ze spotkaniami bezpośrednimi w czasie konferencji, gdy organizatorzy i uczestnicy wymieniają poglądy i doświadczenia. Jednak w rozumieniu projektu MSODI networking obejmuje cały proces tworzenia sieci kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) a MŚP i stworzeniem nowych lub ulepszonych usług doradczych o charkterze proinnowacyjnym.

Spotkania networkingowe w ramach projektu MSODI skierowane są do IOB, Partnerstw IOB i MŚP w tym startupów. W ramach cyklu spotkań będzie można nie tylko spotkać swojego przyszłego pratnera biznesowego ale wziąć udział w inspirujących wystąpieniach czy wywiadach oraz, w lekkiej formie warsztatowej, popracować na rzecz własnego rozwoju.