spotkania NETWORKINGOWE

Networking kojarzony jest ze spotkaniami bezpośrednimi w czasie konferencji, gdy organizatorzy i uczestnicy wymieniają poglądy i doświadczenia. Jednak w rozumieniu projektu MSODI networking obejmuje cały proces tworzenia sieci kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) a MŚP i stworzeniem nowych lub ulepszonych usług doradczych o charkterze proinnowacyjnym.

Spotkania networkingowe w ramach projektu MSODI skierowane są do IOB, Partnerstw IOB i MŚP w tym startupów. W ramach cyklu spotkań będzie można nie tylko spotkać swojego przyszłego pratnera biznesowego ale wziąć udział w inspirujących wystąpieniach czy wywiadach oraz, w lekkiej formie warsztatowej, popracować na rzecz własnego rozwoju.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 listopada 2019 r. w samym centrum Warszawy, w The Heart o godz. 8:00 rano.

Będzie mowa o trendach 2030 oraz o tym, kiedy warto współpracować i kiedy warto pozostać startupem. Uczestnicy poznają także historię Kaniewski Design Sp. z o. o., a w wywiadzie w formule bez/schematu przysłuchają się rozmowie z jedną z rozpoznawalnych na arenie krajowej i międzynarodowej firm z Mazowsza – Risk made in Warsaw!

Program wydarzenia, szczegóły dojazdu oraz rejestracja dostępna jest za pośrednictwem strony wydarzenia.