Usługi Partnerstwa reprezentowanego przez Sekwencja Sp. z o.o.

Partnerzy SEKWENCJA Sp. z o.o. (lider) i Prokliencki Sp. z o.o. w ramach grantu w wysokości 1,4 mln zł zrealizowało projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”

Efektem tego przedsięwzięcia są doradcze o charakterze proinnowacyjnym:

  1. optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow) – usługa, która polegać będzie na wykonaniu analizy bieżącego stanu organizacji, modelowaniu i optymalizacji wybranych procesów biznesowych, ich informatyzacji oraz automatyzacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów;
  2. doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing);
  3. optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu) - wdrożone zalecenia usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw w aspekcie finansowym (podatkowym, rachunkowym), podwyższą ich poziom zarządzania oraz konkurencyjności.

Zobacz ofertę usług na stronie Lidera.