Nabór grantowy - dokumentacja

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1055/61/19 z 25 lipca 2019 r. uruchomił nabór grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18. Termin przyjmowania Wniosków o przyznanie grantu rozpoczął się od dnia 26 lipca 2019 r. i trwał do dnia 16 grudnia 2019 r.

Komunikat: Uchwałą nr 760/134/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. dokonano zmian w dokumentacji naboru grantowego.

Zmiany podyktowane były koniecznością uwzględnienia obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, która w sposób znaczący spowodowała ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Jednocześnie kształt zmian odzwierciedla postanowienia wynikające z zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 271/20 z 14 marca 2020 r., który wprowadził w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, ograniczenia w stacjonarnym wykonywaniu zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Urzędu), polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także zobowiązały pracowników Urzędu do pozostania w ich miejscu pobytu/zamieszkania oraz poleciły im wykonywania pracy zdalnej.

Zmianie uległy dokumenty:

  • Regulamin naboru grantowego (aktualizacja podstaw prawnych),
  • Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu (wynikają z konieczności zaktualizowania sposobu rozliczania wniosków o wypłatę grantu zgodnie ze zmianami zakresu realizacji zadania 4 projektu MSODI tj.: rezygnacji z przygotowania i wdrożenia platformy monitoringowo - rozliczeniowej oraz aplikacji mobilnej na rzecz przygotowania i wdrożenia narzędzia monitoringowo - rozliczeniowego oraz bazy mapującej mazowieckie IOB);
  • Załącznik nr 4 do Umowy o powierzenie grantuHarmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu Grantobiorcy;
  • Załącznik nr 5 do Umowy o powierzenie grantuHarmonogram płatności;
  • Załącznik nr 7 do Umowy o powierzenie grantu - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (doprecyzowanie zapisów wynikające z zaleceń Inspektora danych osobowych UMWM).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Marzec, tel. 022 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl,

Magdalena Kiech, tel. 022 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl


Dokumentacja naboru grantowego:

(obowiązująca od 02.06.2020 r.)

1. Regulamin naboru grantowego;
2. Kryteria wyboru;
3. Wniosek o przyznanie grantu (wersja edytowalna dostępna jest w pełnej dokumentacji naboru);
4. Wzór umowy o powierzenie grantu (wersja edytowalna dostępna jest w pełnej dokumentacji naboru);
5. Pełna dokumentacja naboru (wersja 6 - obowiązująca od 02.06.2020 r.).


Archiwum:

Dokumentacja naboru (wersja 1 - obowiązująca do 16.09.2019 r.).

Dokumentacja naboru (wersja 2 - obowiązująca do 13.10.2019 r.).

Dokumnetacja naboru (wersja 3 - obowiązująca do 17.11.2019 r.)

Dokumnetacja naboru (wersja 4 - obowiązująca do 22.12.2019 r.)

Dokumentacja naboru (wersja 5 - obowiązująca do 01.06.2020 r.).