Nabór grantowy - dokumentacja

NOWY WZÓR Umowy o powierzenie grantu.

NABÓR ZAMKNIĘTY - projekty wybrane do finansowania

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1055/61/19 z 25 lipca 2019 r. uruchomił nabór grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18. Termin przyjmowania Wniosków o przyznanie grantu rozpoczął się od dnia 26 lipca 2019 r. i trwał do dnia 16 grudnia 2019 r.

Komunikat: Uchwałą nr 1863/189/20 z 1 grudnia 2020 r.  dokonano zmian w dokumentacji naboru grantowego.

Zmianie uległy dokumenty:

  • Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu (doprecyzowanie postanowień paragrafu 15 i 16);

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Olga Michalska, tel. 022 51 17 424, e-mail: olga.michalska@mazovia.pl,

Magdalena Kiech, tel. 022 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl


Dokumentacja naboru grantowego:

(obowiązująca od 01.12.2020 r.)

1. Regulamin naboru grantowego;
2. Kryteria wyboru;
3. Wniosek o przyznanie grantu (wersja edytowalna dostępna jest w pełnej dokumentacji naboru);
4. Wzór umowy o powierzenie grantu (wersja edytowalna dostępna jest w pełnej dokumentacji naboru);
5. Pełna dokumentacja naboru (wersja 8 - obowiązująca od 30.11.2020 r.).


Archiwum:

Dokumentacja naboru (wersja 1 - obowiązująca od 17.07.2019 do 16.09.2019 r.).

Dokumentacja naboru (wersja 2 - obowiązująca od 17.09.2019 do 13.10.2019 r.).

Dokumnetacja naboru (wersja 3 - obowiązująca od 14.10.2019 do 17.11.2019 r.)

Dokumnetacja naboru (wersja 4 - obowiązująca od 18.11.2019 do 22.12.2019 r.)

Dokumentacja naboru (wersja 5 - obowiązująca od 23.01.2019 do 01.06.2020 r.).

Dokumentacja naboru (wersja 6 - obowiązująca od 02.06.2020 do 24.08.2020 r.).

Dokumentacja naboru (wersja 7 - obowiązująca od 25.08.2020 do 30.11.2020 r.).