Spotkanie podsumowujące projekt MSODI

Skalowanie i wdrażanie Innowacji w MŚP - spotkanie podsumowujące projekt MSODI

24 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI) podczas, którego zaproszeni goście mogli poznać efekty projektu i posłuchać inspirujących rozmów na temat usług z jakich MŚP mogą skorzystać na rynku oferowanych przez mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Podczas spotkania zaprezentowano również wybrane mazowieckie IOB, które w zawiązanych przez siebie Partnerstwach IOB, pracowały nad stworzeniem i wdrożeniem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mazowieckich MŚP. Wsparciem dla tego procesu, były organizowane, w tym czasie w ramach projektu MSODI, spotkania networkingowe, podczas których uczestniczące w nich podmioty, instytucje oraz przedsiębiorcy mogli posłuchać inspirujących wystąpień znanych polskich przedsiębiorców i ekspertów oraz budować sieć kontaktów biznesowych na Mazowszu.

Spotkanie było prowadzone przez dziennikarza i autora audycji Biznes przez Sito, Jakuba Sito. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Aleksandrę Szwed - Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, która powitała gości i przybliżyła założenia projektu MSODI. Następnie gość specjalny, Lech Kaniuk - multi przedsiębiorca, inwestor oraz CEO SunRoof opowiedział o swoich doświadczeniach we wdrażaniu i skalowaniu innowacji w firmach, którymi zarządzał. Ta część spotkania została zakończona networkingiem, prowadzonym przez profesjonalną networkerkę Agatę Dynoch.

Ponieważ jednym z celów spotkania było umożliwienie poznania się i wymiany kontaktów biznesowych między mazowieckimi MŚP i instytucjami, goście spotkania wzięli udział w aktywnościach networkingowych. Mieli okazję lepiej poznać się i porozmawiać na temat możliwości potencjalnej współpracy i rozwijaniu innowacji w swoich przedsiębiorstwach.

W drugiej części spotkania, odbyła się prezentacja podsumowująca efekty projektu MSODI, przeprowadzona przez Magdalenę Kiech - Koordynatorkę projektu i pracownika Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Na zakończenie spotkania zorganizowany został panel dyskusyjny, moderowany przez Adriana Migoń - Prezesa Fundacji Inkubator Technologiczny. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele IOB biorących udział w projekcie: Michał Adamczyk z Fundacji Akcelerator Innowacji, Radosław Bielicki z Prokliencki Sp z o.o. oraz Karolina Piotrowska ze Startup Academy. Paneliści opowiedzieli o stworzonych, dzięki udziałowi w projekcie MSODI, usługach proinnowacyjnych, przygotowanych dla MŚP. Poruszono też aspekty współpracy partnerskiej między mazowieckimi IOB oraz o tym, dlaczego warto korzystać ze wsparcia akredytowanych mazowieckich IOB czyli profesjonalnych organizacji, przy wdrażaniu innowacji w firmach. Zgromadzeni na Sali goście, przedstawiciele MŚP i instytucji mogli poznać potencjalne korzyści i metody wdrażania innowacji na przykładzie firm testujących usługi oraz dowiedzieć się jak i kiedy będą mogli skorzystać z podobnej oferty, świadczonej przez te podmioty po zakończeniu projektu MSODI.