AKCELERACJA

W ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”, Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje programy akceleracyjne skierowane do startupów, których zakres działania jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza.

 

Dla kogo?

Programy akceleracyjne mają na celu udzielenie wsparcia biznesowego startupom, rozumianym jako projekty biznesowe bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz młode firmy w początkowej fazie rozwoju, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego, działające nie dłużej niż 3 lata.

 

Dlaczego?

W wyniku Programów przedsiębiorcy zdobędą nowe umiejętności i kompetencje oraz wsparcie mentoringowe, co pozwoli im na doprecyzowanie pomysłów biznesowych. Działania te wpłyną na przyspieszenie rozwoju ich firm/projektów biznesowych oraz zwiększą szanse na wdrożenie proponowanych rozwiązań na rynku.