PROGRAMY AKCELERACYJNE

W ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2018 – 2019 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”, Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy organizuje programy akceleracyjne skierowane do startupów, których zakres działania jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza.

 

Dla kogo?

Każdy z dwóch programów akceleracyjnych ma na celu udzielenie wsparcia biznesowego startupom, rozumianym jako projekty biznesowe bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz młode firmy w początkowej fazie rozwoju, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego, działające nie dłużej niż 3 lata.

 

Dlaczego?

W wyniku Programów przedsiębiorcy zdobędą nowe umiejętności i kompetencje oraz wsparcie mentoringowe, co pozwoli im na doprecyzowanie pomysłów biznesowych. Działania te wpłyną na przyspieszenie rozwoju ich firm/projektów biznesowych oraz zwiększą szanse na wdrożenie proponowanych rozwiązań na rynku.

 

Więcej:

Program akceleracyjny Przedsiębiorcze Mazowsze realizuje Fundacja Polska Przedsiębiorcza (więcej: https://przedsiebiorczemazowsze.pl/), zaś Program Akceleracyjny #MazovianStartup - Youth Business Poland (więcej: www.mazovianstartup.ybp.org.pl).