Spotkanie interesariuszy projektu SMARTY
Zegar 08.07.2020    13:49

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu Smart SMEs for Industry 4.0, realizowanego w ramach programu Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 lipca br. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

IV Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy - projekt Agri Renaissance
Zegar 08.07.2020    12:45

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu online IV Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy ( Regional dissemination event), w ramach projektu Agri Renaissance, które odbędzie się na platformie ZOOM Meeting w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Inteligentna specjalizacja 2020+
Zegar 07.07.2020    14:05

Zapraszamy do konsultacji projektu nowej inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Projekt Inteligentnej Mapy Terytorialnej województwa mazowieckiego
Zegar 29.06.2020    09:22

W ramach projektu Cohes3ion, przy współpracy z interesariuszami projektu, została przygotowana wstępna wersję Inteligentnej Mapy Terytorialnej (Smart Territorial Map) województwa mazowieckiego.

Innowacje – tak, ale w polityce?
Zegar 05.06.2020    10:37

Znamy innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, zazwyczaj mając na uwadze środowisko biznesowe. Czy zatem możliwe jest wprowadzenie innowacji w polityce?

Biznes w czasie (i po) pandemii - webinarium 10 czerwca
Zegar 04.06.2020    08:33

Poznaj wyniki raportu pt. Biznes w czasie pandemii, przygotowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója z Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.

wirtualna konferencja biogospodarcza - 5 czerwca
Zegar 01.06.2020    15:36

W zrównoważonej biogospodarce nie ma marnotrawstwa!

 

Zrównoważona biogospodarka postrzega odpady organiczne jako cenny zasób, dlatego koniec życia jednego produktu może być początkiem drugiego. Dzięki takiemu podejściu tworzą się pomosty między różnymi sektorami przemysłu, które na pierwszy rzut oka nie wydają się oczywiste.

Wyzwaniem jest rosnące zapotrzebowanie na surowce, których zasoby są ograniczone. 

WEBINAR dla startupów - rozwój i ekspansja na rynki międzynarodowe - 3 czerwca 11:00-12:00
Zegar 25.05.2020    10:50

W imieniu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Vienna Business Agency zapraszamy na W E B I N A R dla polskich startupów zainteresowanych rozwojem i ekspansją na rynki międzynarodowe.

konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020
Zegar 20.05.2020    08:44

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020".

1 2 ... 50