Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY”
SMARTY Zegar 20.01.2020    13:04

„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce?
SMARTY Zegar 11.12.2019    06:56

Zapraszamy do Radomia na spotkanie w ramach Projektu „Inteligentne MŚP dla Przemysłu 4.0 - SMARTY” / Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej.