Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce?
SMARTY Zegar 11.12.2019    06:56

Zapraszamy do Radomia na spotkanie w ramach Projektu „Inteligentne MŚP dla Przemysłu 4.0 - SMARTY” / Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej.