Nabór na akredytowane mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu
Akredytacje IOB Zegar 31.08.2016    09:39

30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym 31 sierpnia 2016 r. uruchomiony został nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (ogłoszenie_o_naborze).

Spotkanie dotyczące akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu
Akredytacje IOB Zegar 26.08.2016    15:34

31 sierpnia br. w godz.: 12:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu wraz z prezentacją kryteriów akredytacji IOB świadczących doradcze usługi prorozwojowe o specjalistycznym charakterze.

Zapytanie ofertowe na opracowanie spójnego i kompletnego systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze
Akredytacje IOB Zegar 30.06.2016    09:17

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie spójnego i kompletnego systemu akredytacji Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Zapraszamy na seminarium – IOB i Małe firmy!
Akredytacje IOB Zegar 07.10.2013    17:47

Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Intermentoring w małej firmie – zarządzania kompetencjami”