Umowa o dofinansowanie mazowieckiej platformy startowej podpisana!

Zegar 27.03.2024    12:30

25 marca 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” na kwotę 22 205 592,00 zł. Projekt zrealizują Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Lider-Animator Platformy), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Fundacja Przemysłu Technologicznego.

Celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarach produkcji maszyn i urządzeń, energii, ekologii oraz żywności i przemysłu rolno-spożywczego poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. W ramach projektu planuje się wsparcie dla 180 startupów, przygotowując je do wejścia na rynek.

Program inkubacji będzie obejmować opiekę managerów inkubacji oraz ekspertów w zakresie usług podstawowych (jak księgowe, prawne, podatkowe) i specjalistycznych (technologiczne i laboratoryjne) oraz finansowe wsparcie w postaci grantów. Projekt skupi się także na tworzeniu sprzyjającego środowiska biznesowego poprzez współpracę z podmiotami takimi jak Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT Manufacturing i EIT Climate KIC), Akademia Wojsk Lotniczych w Dęblinie, oraz lokalnymi firmami, jak KPS FOOD czy Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.

Realizacja projektu potrwa 3 lata, w czasie których zrealizowanych zostanie 6 cykli inkubacji, a w każdym powstanie po ok. 30 nowych firm. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne zorientowane branżowo zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami Polski Wschodniej, w tym wymagające wsparcia B+R.