spotkanie projektowe - Mediolan
Zegar 18.05.2022    08:47

W środę, 11 maja 2022 r. przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, realizujący w imieniu Województwa Mazowieckiego projekt S3Chem (Interreg Europa 2014-2020), mieli przyjemność wziąć udział w pierwszym od ponad dwóch lat bezpośrednim spotkaniu partnerów projektu.

Polish Circular Forum, 14-15 czerwca
Zegar 18.05.2022    08:40
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe Polska zapraszają na Polish Circular Forum, które odbędzie się już 14-15 czerwca w Warszawie.
Tydzień z Klastrami w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa
Zegar 13.05.2022    14:14

Zapraszamy do udziału w Tygodniu z Klastrami w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa

Kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy - warsztaty on-line
Zegar 29.04.2022    08:04

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie firma Bluehill Sp. z o.o. organizuje cykl warsztatów on-line poświęconych najbardziej poszukiwanym kompetencjom zawodowym na mazowieckim rynku pracy.

Przewodnik po cyfryzacji dla przedsiębiorstw
Zegar 25.04.2022    08:49

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa udostępnia przewodnik "Przedsiębiorstwo 4.0, 360°, Rekomendacje dobrych praktyk".

Konkurs ofert na program akceleracji 2022 - rozstrzygnięty!
Zegar 22.04.2022    15:11

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 605/315/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

„Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”
Zegar 21.04.2022    11:37

21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z kreatywnymi badaniami polskich naukowców, których efekty prowadzą do tworzenia innowacji społecznych i rozwiązywania złożonych problemów. Zastanawiasz się, w jaki sposób badania naukowe rozwiązują problemy społeczne?

Aktualizacja Planu ewaluacji RIS
Zegar 19.04.2022    14:04

W dniu 12 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 568/314/22 przyjął aktualizację Planu Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) na lata 2021–2022.

Konkurs klastrów 2022 - rozstrzygnięty!
Zegar 13.04.2022    13:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 569/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

Rozstrzygnięcie konkursu na animatorów rozwoju gospodarczego
Zegar 08.04.2022    08:05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

1 2 3 ... 57