Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – 2017 r.
Czujnik Innowacji Zegar 13.03.2017    12:43

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
Czujnik Innowacji Zegar 26.01.2017    21:54

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

WYDARZENIE BIZNESOWE W RAMACH AKADEMII MENEDŻERA
Czujnik Innowacji Zegar 25.01.2017    10:08

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w płatnym wydarzeniu biznesowym, organizowanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, które odbędzie się w siedzibie Parku w dniu 27 stycznia 2017 r., ul. Łukasiewicza 39, Płock.

Polskie technologie IT dla FinTech w Japonii
Czujnik Innowacji Zegar 19.01.2017    10:59

Uprzejmie informujemy, iż 16 czerwca 2017 r. Wydział Polityczno-Ekonomiczny oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio planują zorganizować w japońskiej stolicy seminarium promujące polskie technologie IT, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze FinTech.

Informacja o wyrażeniu zgody na realizację zadań publicznych w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czujnik Innowacji Zegar 30.11.2016    10:57

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada 2016 r. przyjął uchwałę nr 1889/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ „PRZEDSIĘBIORSTWO Z KLIMATEM”
Czujnik Innowacji Zegar 10.11.2016    15:06

Przedsiębiorco ! Pozyskaj finansowanie, zoptymalizuj zużycie energii, wygeneruj oszczędności!

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”, które 17 oraz 18 listopada br. odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Fundacji MSP, ul. Smocza 27,01-048 Warszawa

KOMUNIKAT: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Czujnik Innowacji Zegar 03.11.2016    07:55

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kolejny konkurs o bony dla przedsiębiorców
Czujnik Innowacji Zegar 24.10.2016    10:39

Bony to szansa na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Pierwszy konkurs o bony na innowacje na Mazowszu już się zakończył, a kolejny startuje 31 października. W sumie do tej pory rozdysponowanych zostało 8,2 mln zł na 99 projektów. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli nadal ubiegać się o dofinansowanie nawiązania współpracy z sektorem naukowym. 

„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Czujnik Innowacji Zegar 10.10.2016    20:37

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie – Jak rozmawiać z naukowcami?
Czujnik Innowacji Zegar 04.10.2016    12:28

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
oraz
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”
zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.

Jak rozmawiać z naukowcami?

1 2 ... 11