Innowacje – tak, ale w polityce?
Zegar 05.06.2020    10:37

Znamy innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, zazwyczaj mając na uwadze środowisko biznesowe. Czy zatem możliwe jest wprowadzenie innowacji w polityce?

Biznes w czasie (i po) pandemii - webinarium 10 czerwca
Zegar 04.06.2020    08:33

Poznaj wyniki raportu pt. Biznes w czasie pandemii, przygotowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója z Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.

wirtualna konferencja biogospodarcza - 5 czerwca
Zegar 01.06.2020    15:36

W zrównoważonej biogospodarce nie ma marnotrawstwa!

 

Zrównoważona biogospodarka postrzega odpady organiczne jako cenny zasób, dlatego koniec życia jednego produktu może być początkiem drugiego. Dzięki takiemu podejściu tworzą się pomosty między różnymi sektorami przemysłu, które na pierwszy rzut oka nie wydają się oczywiste.

Wyzwaniem jest rosnące zapotrzebowanie na surowce, których zasoby są ograniczone. 

WEBINAR dla startupów - rozwój i ekspansja na rynki międzynarodowe - 3 czerwca 11:00-12:00
Zegar 25.05.2020    10:50

W imieniu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Vienna Business Agency zapraszamy na W E B I N A R dla polskich startupów zainteresowanych rozwojem i ekspansją na rynki międzynarodowe.

konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020
Zegar 20.05.2020    08:44

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020".

Huge Thing - nabór aplikacji do online’owego programu pre-akceleracyjnego
Zegar 11.05.2020    13:47

Huge Thing ruszył z naborem aplikacji do online’owego programu pre-akceleracyjnego realizowanego w partnerstwie z Google for Startups.

Ostatnie konkursy KE w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa
Zegar 31.03.2020    17:09

Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa.

Zapraszamy do wirtualnego uczestnictwa w wydarzeniach dotyczących ostatnich konkursów w HORYZONCIE 2020
Zegar 25.03.2020    08:14

W związku z bieżącą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, zamiast tradycyjnych spotkań, KPK proponuje Państwu wirtualny udział w kampanii informacyjnej związanej z ostatnimi konkursami w Programie Horyzont 2020:

KORONAWIRUS. Ograniczenia w pracy urzędu marszałkowskiego
Zegar 16.03.2020    08:36

W obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ograniczeniu działalności instytucji samorządowych oraz samego urzędu (od 16 marca) i przejściu na pracę zdalną i rotacyjną. Przedłużone zostaną także terminy ogłaszanych naborów i konkursów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mazovia.pl.

Konkurs ofert na „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”
Zegar 11.03.2020    09:49

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.