Informacja o wyrażeniu zgody na realizację zadań publicznych w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czujnik Innowacji Zegar 30.11.2016    10:57

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada 2016 r. przyjął uchwałę nr 1889/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada 2016 r. przyjął uchwałę nr 1889/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wykaz ofert: