Kolejny konkurs o bony dla przedsiębiorców

Czujnik Innowacji Zegar 24.10.2016    10:39

Bony to szansa na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Pierwszy konkurs o bony na innowacje na Mazowszu już się zakończył, a kolejny startuje 31 października. W sumie do tej pory rozdysponowanych zostało 8,2 mln zł na 99 projektów. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli nadal ubiegać się o dofinansowanie nawiązania współpracy z sektorem naukowym. 

Bony to szansa na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Pierwszy konkurs o bony na innowacje na Mazowszu już się zakończył, a kolejny startuje 31 października. W sumie do tej pory rozdysponowanych zostało 8,2 mln zł na 99 projektów. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli nadal ubiegać się o dofinansowanie nawiązania współpracy z sektorem naukowym. 

O unijne dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu ubiegały się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Nabór przeprowadzono w trybie otwartym podzielonym na miesięczne rundy. Do rozdysponowania było ponad 21 mln zł. Firmy działające do dwóch lat mogły aplikować o bon na innowacje o wartości do 50 tys. zł, a przedsiębiorcy z większym doświadczeniem rynkowym do 100 tys. zł. Dofinansowanie projektu wynosiło do 80 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęła się już realizacja 36 projektów na łączna wartość dofinansowania ponad 2,9 mln zł. Przedsiębiorcy dzięki bonom na innowacje zakupią od instytucji naukowych usługi opracowania innowacyjnych produktów, usług, zmian procesowych czy usługi w zakresie wzornictwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/kolejny-konkurs-o-bony-dla-przedsiebiorcow.html