Spotkanie sektora kosmicznego na Mazowszu

14 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji

1 sierpnia 2016 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano spotkanie dotyczące omówienia planowanych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, typ projektu: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”.

Spotkanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji – RPO WM 2014-2020

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.
Na spotkaniu zaprezentowano planowane warunki konkursu dla Działania 1.2 na projekty badawczo rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz założenia instrumentów wsparcia dla Instytucji Otoczenia Biznesu zaprojektowane w Osi III Program

„Wysoka jakość życia” – terminy spotkań – Grupa robocza ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją grupy podjętą na spotkaniu w dniu 21 listopada br. uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych podgrup odbędą się w dniu 2 grudnia br.:

TERMINY SPOTKAŃ – Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup roboczych odbędą się w następujących dniach:

 

18 listopada br.– „Bezpieczna żywność”;

21 listopada br.– „Wysoka jakość życia”;

24 listopada br.– „Inteligentne systemy zarządzania”;

25 listopada br.– „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego – nabór do grup roboczych

W dniu 30 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych ideą utworzenia grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zadeklarować chęć udziału w grupach, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”.