OGŁOSZENIE
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 10.08.2016    08:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza zamknięcie naboru do I edycji konkursu o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 20.04.2016    14:27

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Klastry/inicjatywy klastrowe – European Green Technology Alliance (EGTA)
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 10.02.2016    12:49

Serdecznie zapraszamy klastry/inicjatyw klastrowe do zapoznania się z założeniami inicjatywy pn. European Green Technology Alliance (EGTA). Celem tej inicjatywy jest stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacji poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych. Członkami tej inicjatywy są europejskie klastry technologiczne.

Regionalne klastry kluczowe
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 25.01.2016    09:55

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian do dokumentacji konkursowej dotyczącej uzyskania statusu regionalnego klastra kluczowego. Propozycje zamian oraz uwagi prosimy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Spotkanie dot. systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 05.01.2016    11:07

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli klastrów /inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu

Spotkanie dot. systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu.
Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 30.12.2015    13:36

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli klastrów /inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu.