XXIV posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

13 grudnia odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Kolejny krok w mazowiecką innowacyjność

Zakończyło się XVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Spotkaniu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

24 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

XV POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Dnia 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XV już posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Powołanie Rady ds. Innowacyjności i start StartInPoland

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

JUBILEUSZOWE X POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Spotkaniu, które odbyło się 26 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i ocenie stanu innowacyjności w województwie dyskutowano podczas IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

VIII Posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

VII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 16 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył Pan Leszek Król Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

VI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz realizacji zadań projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych” dyskutowano podczas VI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

1 2 3