Kolejny krok w mazowiecką innowacyjność

Zakończyło się XVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Spotkaniu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

24 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

XV POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Dnia 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XV już posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Powołanie Rady ds. Innowacyjności i start StartInPoland

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

JUBILEUSZOWE X POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Spotkaniu, które odbyło się 26 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i ocenie stanu innowacyjności w województwie dyskutowano podczas IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

VIII Posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

VII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 16 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył Pan Leszek Król Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

VI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz realizacji zadań projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych” dyskutowano podczas VI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Kolejne posiedzenie MRI

19 marca br. już po raz czwarty spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie poświęcone było kluczowym kwestiom dotyczącym okresu programowania 2014-2020.

1 2 3