WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 – Targi innowacyjnych rozwiązań przemysłowych
RIS Mazovia Zegar 25.10.2016    14:17

Targi Maszyn i Urządzeń Przemysłowych WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 odbędą się w dniach 07-09 listopada 2016 w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo Kongresowym WARSAW EXPO. Podczas targów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie maszyn i urządzeń m.in. dla branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, branży metalowej, branży drzewnej i meblarstwa, spawalnictwa i innych.

7. Forum Rozwoju Mazowsza – 16-17 listopada 2016 r., Warszawa
RIS Mazovia Zegar 24.10.2016    10:28

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
RIS Mazovia Zegar 29.09.2016    10:33

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy.

Konferencja 6.09.2016 r. – relacja
RIS Mazovia Zegar 07.09.2016    08:01

„Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza” – szansą dla nauki – była tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami jednostek naukowych 6 września br. w siedzibe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeszcze w tym roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza będą miały do wykorzystania pół miliarda złotych z funduszy unijnych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Konkursy ruszą jeszcze w tym roku.

Konferencje START INNOWACJI
RIS Mazovia Zegar 22.08.2016    09:20

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych w ramach realizacji zadania publicznego organizuje cykl 5 konferencji, które odbędą się w miastach:
• Wrocław (26 sierpnia – piątek)
• Katowice (29 sierpnia – poniedziałek)
• Kielce (30 sierpnia – wtorek)
• Warszawa (31 sierpnia – środa)
• Poznań (5 września – poniedziałek)

Giełda kooperacyjna podczas Horizon 2020 ICT Proposers’ Day 2016
RIS Mazovia Zegar 08.08.2016    12:43

Giełda kooperacyjna podczas Horizon 2020 ICT Proposers’ Day 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas Horizon 2020 ICT Proposers’ Day 2016. Impreza odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać informacje nt. konkursów dla sektora ICT, organizowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami do ich realizacji.
Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR”
RIS Mazovia Zegar 26.07.2016    12:11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Śniadanie tematycznym R&D Club – „Jak zbudować strategiczną agendę badawczą?”
RIS Mazovia Zegar 15.07.2016    09:12

Kolejne śniadanie tematyczne R&D Club odbędzie się 4 sierpnia. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: Czym właściwie jest Strategiczna Agenda Badawcza, kto, kiedy i jak powinien ją opracować? Ile czasu i funduszy zajmuje budowa SAB? W jakie zasadzki można wpaść podczas tego przedsięwzięcia oraz o czym należy pamiętać, by uniknąć kardynalnych błędów? Na wszystkie te pytania odpowiedzą eksperci, praktycy i liderzy R&D.

Badania na rynek – spotkanie informacyjne (poddziałanie 3.2.1 POIR)
RIS Mazovia Zegar 15.06.2016    11:40

Zapraszamy w piątek, 24 czerwca 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację wdrożeń projektów badawczych w ramach uruchomionego konkursu Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1 POIR).

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie (Al. Jana Pawła II 25), przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

Program

1 2 ... 6