Badania na rynek – spotkanie informacyjne (poddziałanie 3.2.1 POIR)

RIS Mazovia Zegar 15.06.2016    11:40

Zapraszamy w piątek, 24 czerwca 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację wdrożeń projektów badawczych w ramach uruchomionego konkursu Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1 POIR).

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie (Al. Jana Pawła II 25), przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

Program

Zapraszamy w piątek, 24 czerwca 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację wdrożeń projektów badawczych w ramach uruchomionego konkursu Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1 POIR).

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie (Al. Jana Pawła II 25), przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

Program